REVISTA  DE  CHIMIE
  
PREZENTAREA MANUSCRISULUI

Lucrarile stiintifice sau tehnice se pot prezenta redactiei spre publicare fie sub forma de articole, fie sub forma de scurte comunicari in limba engleza.

CORECTITUDINEA LIMBII ENGLEZE ESTE RESPOSABILITATEA AUTORULUI.

Nu se primesc spre publicare articole de tip memoriu sau rapoarte tehnice si review (lucrari care nu prezinta si aspecte originale sau compilatii de date de literatura). De asemenea, in Revista de Chimie nu se pot publica lucrari aparute in alte reviste din tara sau strainatate. Articolele respinse nu vor fi returnate autorilor.

Lucrarile vor fi insotite de o declaratie din partea autorilor din care sa reiasa ca datele nu au caracter secret si nu au mai fost publicate.

Prin aparitia unei lucrari in revista, dreptul de autor trece asupra revistei. Ca atare, lucrarea nu poate fi trimisa spre publicare, integral sau partial, unei alte reviste de specialitate, decat cu autorizatia colegiului editorial al Revistei de Chimie

Textul articolului va fi editat in WINDOWS 98 (sau variante ulterioare) pentru PC - document nearhivat - care sa nu depaseasca 10 pagini (fara figuri), si va fi predat redactiei pe un CD, in doua exemplare imprimate pe o singura fata a hartiei cu paginile numerotate in continuare, dimensiunea literei (size) 12, la doua randuri.

Formulele vor fi facute in editorul de formule al Word (toate literele din formule vor fi italice). Se vor evita corecturi de mana.

Manuscrisul va cuprinde:

1. Titlul lucrarii, cat mai precis, din care sa reiasa exact, concret si complet, continutul lucrarii ;

2. Prenumele complet si numele autorilor, locul de munca (denumirea completa), adresa locului de munca si telefonul, faxul sau e-mailul (datele complete ale persoanei de contact);

3. Rezumatul lucrarii sa fie in limba engleza si pentru corectura in limba romana, la care se adauga 3-5 cuvinte cheie;

4. Textul lucrarii

4.1.Redactarea lucrarii sa fie simpla si clara; se vor evita repetari si lungiri inutile cu material care nu este legat direct de subiect;

4.2. Structura articolului sa fie astfel incat partea introductiva (de documentare) sa fie distincta de partea de contributie originala. Aceasta din urma sa fie subdivizata in:

Partea experimentala, Rezultate si discutii, Concluzii.

4.2.1. Partea introductiva va cuprinde, in mod clar si concis, expunerea selectiva a informatiei stiintifice in legatura cu subiectul lucrarii ca suport al evidentierii elementelor originale ale lucrarii prezentate.

4.2.2. Partea experimentala va cuprinde expunerea materialelor si metodelor folosite, a lucrarilor efectuate, inclusiv schema instalatiei experimentale; se recomanda ca rezultatele experimentarilor sa fie sub forma de tabele sau de diagrame, dar nu sub ambele forme.

4.2.3. Rezultatele si discutiile lucrarii se vor expune la un inalt nivel stiintific, tinandu-se seama de lucrarile literaturii mondiale de specialitate din acest domeniu.

4.2.4. Concluziile asupra lucrarii vor fi prezentate la sfarsitul articolului.

4.3. Nomenclatura sa fie corespunzatoare si univoca, sa se conformeze pe cat posibil regulilor pentru nomenclatura in chimie, iar in text este preferabil sa se foloseasca numele substantelor in loc de formule chimice (de exemplu : peroxid de benzoil in loc de (C6H5-CO)2O2); totusi formulele tuturor substantelor mai putin cunoscute trebuie prezentate cel putin o data in articol, iar compusilor noi sintetizati li se vor da cel putin o data numele corecte in conformitate cu Chemical Abstracts sau IUPAC. Sa se evite utilizarea de denumiri codificate sau prin litere ale compusilor. Autorii sunt rugati sa indice in italice prefixele de genul orto, meta, para, cis, trans etc.

4.4. Diagramele, figurile si fotografiile vor fi denumite "figuri". Locul lor va fi indicat in text impreuna cu legendele corespunzatoare, iar ele vor fi anexate la manuscrisul lucrarii. Referirile la figuri se vor face prin numere, nu prin cuvintele "mai sus" sau "mai jos". Numarul figurilor sa fie cel strict necesar (maxim 10).

Fotografiile se vor preda sub forma de copii pozitive si nu clisee.

4.5. Tabelele vor fi numerotate in continuare cu cifre arabe. Fiecare va avea un titlu. Dimensiunile tabelelor trebuie sa corespunda formatului revistei. Unitatile de masura folosite (exprimate in Sistem International) trebuie prezentate explicit.

Referirile la tabele se vor face conform numerelor (ca la figuri).

4.6. Formulele, ecuatiile si reactiile chimice vor fi numerotate cu cifre arabe, in paranteza mica in ordinea cronologica.

Partea literala a formulelor trebuie sa fie scrisa cu caractere italice. Referirile din text la formule se pot face prin numere arabe scrise intre paranteze rotunde.

4.7. Prescurtarile si unitatile de masura se vor nota conform STAS - urilor in vigoare.

5. Indicatiile bibliografice vor fi numerotate in continuare, in ordinea citarii, si notate in text prin cifre corespunzatoare, in paranteze patrate; lucrarea trebuie sa contina si lucrari recent publicate.

5.1. Citarea articolelor de revista trebuie sa cuprinda: numele si initiala prenumelui (cu majuscule) autorilor, titlul periodicului, prescurtat (dupa ultima editie de la List of Periodicals Abstracted by Chemical Abstracts), numarul volumului sau tomului (bold), in cifre arabe, numarul de ordine al periodicului, anul aparitiei si pagina la care incepe articolul, precedata de prescurtarea p. Exemplu: HELISSEY, P., GIORGI - RENAULT, S., RENAULT, J., Chem. Pharm. Bull., 37, nr. 9, 1989, p. 2413.

in cazul in care referinta nu a fost citata in original, se va indica dupa ea si lucrarea care a fost consultata.

5.2. Citarea textelor din carti sau tratate trebuie sa cuprinda : numele si prenumele (initiala)- cu majuscule - autorilor, titlul cartii, numarul editiei in cifre arabe, numarul volumului sau tomului (bold, subliniat), editura, numele editorilor, localitatea unde a fost editata cartea, anul aparitiei, pagina (sau paginile) la care se face referirea, precedata de prescurtarea p.

5.3. Citarea brevetelor trebuie sa cuprinda : autorul sau firma, tara si numarul brevetului, data si revista de referate.

6. Numele, adresa si numarul de telefon al autorului delegat sa duca discutiile cu redactia si sa semneze pentru "bun de tipar" vor fi indicate, de asemenea, pe o foaie separata. Materialele destinate publicarii vor fi trimise pe adresa:SC BIBLIOTECA CHIMIEI S.A
REVISTA DE CHIMIE
REVISTA DE MATERIALE PLASTICE
CALEA PLEVNEI 139A, SECT. 6, 060011
BUCHAREST
ROMANIA

www.revistadechimie.ro
email:
carmen.ioan@syscom18.com
monica.baluta@syscom18.com
Editor-in-chief
Eng. CARMEN IOAN
 
DESPRE  |   ARHIVA  |   INSTRUCTIUNI  |   COLEGIUL EDITORIAL  |   ABONAMENTE  |   ARTICOL  |   LEGATURI  |   CONTACT
Arhiva

volum 2018          volum 2019
volum 2016          volum 2017
volum 2015          volum 2002
volum 2014          volum 2007
volum 2013          volum 2006
volum 2012          volum 2005
volum 2011          volum 2004
volum 2010          volum 2003
volum 2009          volum 2002

Editata de:

  SYSCOM 18 SRL
  SOCIETATEA DE CHIMIE DIN ROMANIA
  SC BIBLIOTECA CHIMIEI SA
Contact
REVISTA DE CHIMIE

Calea Plevnei Nr. 139A
Sector 6, Bucuresti 060011
Tel/fax: 021 314 24 47
carmen.ioan@syscom18.com
monica.baluta@syscom18.com