ABOUT INDEXING BOARD ARCHIVES AUTHOR GUIDELINES SUBMIT PAPER AUTHOR'S PAGE NEWS, EVENTS CONTACT
REVISTA DE CHIMIE
Cite as: Rev. Chim.
https://doi.org/10.37358/Rev.Chim.1949

OSIM Nr. R102355
ISSN Online 2668-8212
ISSN Print: 1582-9049
ISSN-L: 1582-9049

REVISTA DE CHIMIE Latest Issue

LATEST ISSUE >>>

   Volume 74, 2023
   Volume 73, 2022
   Volume 72, 2021
   Volume 71, 2020
   Volume 70, 2019
   Volume 69, 2018
   Volume 68, 2017
   Volume 67, 2016
   Volume 66, 2015
   Volume 65, 2014
   Volume 64, 2013
   Volume 63, 2012
   Volume 62, 2011
   Volume 61, 2010
   Volume 60, 2009
   Volume 59, 2008
   Volume 58, 2007
 
<<<< back


Aniversare - Profesor Emerit Emilian Angelescu 80 de ani de viată

de Prof. dr. ing. Gheorghita Jinescu, Universitatea Politehnica Bucuresti

Emilian Angelescu

La 20 octombrie 2014 s-au împlinit 80 de ani de viată ai Profesorului emerit Emilian Angelescu, si 57 de ani de slujire a învătământului superior de chimie în cadrul Universitătii din Bucuresti - Facultatea de Chimie - Departamentul de Chimie Organică, Biochimie si Cataliză.

Profesor emerit Emilian Angelescu s-a născut la 20 octombrie 1934, în Ploiesti, judetul Prahova.

Studiile preuniversitare le-a parcurs în orasul natal, absolvind liceul "I. L. Caragiale" din Ploiesti în 1952 făcând parte din promotia Nichita Stănescu. Între 1952 si 1957 a urmat cursurile facultătii de Chimie de la Universitatea din Bucuresti unde a avut profesori mari creatori de scoală si stiintă ca Eugen Angelescu, Gheorghe Atanasiu, Ilie G. Murgulescu, Ioan V. Nicolescu, Gheorghe Spacu.

După absolvire a intrat în rândurile corpului didactic, ca asistent la Catedra de Chimie Organică. Sub conducerea Profesorului Ioan V. Nicolescu si-a sustinut în 1966, doctoratul în Chimie cu teza "Catalizatori organo-metalici pentru polimerizarea stereospecifică a acetilenei".

Pregătirea profesională si-a întregit-o făcând un stagiu de specializare la Universitatea Princeton (SUA) sub îndrumarea profesorului John Turkevich cu care a avut o statornică colaborare si o frumoasă prietenie.

Profesorul Emilian Angelscu a fost timp de 36 de ani colaborator apropiat al Profesorului Ioan V. Nicolescu, fondatorul scolii de cataliză eterogenă din România. A obtinut prin concurs toate gradele didactice fiind numit în 1980 profesor titular al disciplinelor Chimie Tehnologică si Cataliză. A predat ca profesor asociat cursuri referitoare la cataliza aplicată industrial studentilor de la Universitatea "Politehnica" Bucuresti si celor de la Universitatea Petrol si Gaze Ploiesti.

S-a implicat în dezvoltarea si modernizarea învătământului cu devotament, pricepere, rigoare si exigentă.

A înfiintat si organizat noi laboratoare, a introdus noi discipline în curricula universitară, a elaborat 9 cărti si manuale dintre care amintim: Catalizatori si Procese în Chimia Hidrocarburilor, Chimie Tehnologică Generală, Efecte de Selectivitate în Cataliză, Cataliza cu Complecsi Organometalici. Timp de 10 ani a fost seful catedrei de Chimie Tehnologică si Cataliză din Facultatea de Chimie de la Universitatea din Bucuresti.

Activitatea didactică a fost dublată consecvent de o consistentă si importantă activitate de cercetare stiintifică concretizată în 9 brevete de inventie, 127 lucrări publicate, 48 contracte si granturi de cercetare, participări cu comunicări la 62 congrese si simpozioane.

Profesorul Emilian Angelescu a colaborat ca expert si consilier cu institute de cercetare si unităti productive din industria chimică. A fost membru în Consiliul de Conducere al Centralei Industriale Brazi si în Consiliul de Administratie al institutelor INCERP Ploiesti si respectiv ZECASIN-Bucuresti.

Profesorul Emilian Angelescu este presedintele fondator al Societătii de Cataliză din România, a înfiintat revista "Progress in Catalysis", a organizat 4 editii ale Simpozionului National de Cataliză (1994-2004).

Timp de 10 ani a fost membru în comitetul de conducere al Federatiei Societătilor de Cataliză Europene (European Federation of Catalysis Societies) si în comitetele de organizare a sapte congrese EUROPACAT.

Profesorul Emilian Angelescu a dovedit în toată activitatea desfăsurată profesionalism, pasiune pentru activitatea didactică, interes pentru autoperfectionare. Fată de colectivul de lucru manifestă colegialitate, prietenie, fiind un colaborator si un real ajutor pentru viitorii specialisti chimisti.


Prof. dr. ing. Gheorghita Jinescu
Universitatea Politehnica Bucuresti

Revista de Chimie, vol. 65 , no. 12, 2014

<<<< back
 
PUBLISHING SECTION
Author Guidelines
 * Paper Drafting
 * Paper Template
 * Ethical Statement
 * Paper Submission
Ghidul Autorului (ro)
Submit Paper
Author's Page
Publishing Ethics
Peer Review Process
Open Access & Archiving Policy
 Search Authors
 LATEST NEWS
REvista de Chimie NUMAR OMAGIAL PETRU PONI.. detalii
REvista de Chimie Revista de Chimie - 70 de ani de aparitie neintrerupta.. detalii
dictionar English-Romanian Dictionary for Mechanical Engineering
(download pdf)
  News, Events
Crossref Member Badge
 DOI  logo
 Gold Open Access | Source=http://www.plos.org/  | Author=art designer at PLoS
Creative Commons License
 Conferences of Contemporary
 Chemistry
 Biblioteca Chimiei
 Materiale Plastice